Avustuksen hakeminen, liikkuva opiskelu -avustukset lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2019-002066
More recent handlings
§ 10

Liikkuva opiskelu -avustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, Liikettä opiskelupäivään -hanke

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Etelä-Suomen aluehallintovirastolta avustusta Liikettä opiskelupäivään -hankkeeseen 332 000 euroa ajalle 1.8.2019–30.6.2020. Omarahoitusosuus on 50 % eli 166 000 euroa. Avustuksesta 190 000 euroa siirretään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus avustuksesta on 142 000 euroa, ja omarahoitusosuus 71 000 euroa. Toimialan omarahoitusosuus jakautuu siten, että lukiokoulutuksen osuus on 19 500 euroa, Stadin ammatti- ja aikuisopiston osuus 31 500 euroa ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden osuus 20 000 euroa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa koulutussuunnittelija

**********

toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisen sähköisessä järjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Liikkuva opiskelu -toiminnan avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyy 2,8 miljoonaa euroa Liikkuva opiskelu -ohjelman toteuttamiseen toisella asteella. Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Haku koskee sekä uusia että vuonna 2017 toiseen asteen kokeiluun valittuja hankkeita. Helsingin kaupungin Liikettä opiskelupäivään -hanke on ollut yksi kokeiluhankkeista.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) yhtenä tavoitealueena on, että riittävä liikunnallisuus on osa lasten ja nuorten arkea ja oppimista. Liikkumisohjelman lukio- ja ammatillista koulutusta koskevina toimenpiteinä on Liikkuva opiskelu -ohjelman laajeneminen kolmesta pilottilukiosta kuuteen lukioon lukuvuonna 2019–2020 ja kaikille Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampuksille vuoden 2019 loppuun mennessä. Haettavalla valtionavustuksella toteutetaan näitä kahta liikkumisohjelman toimenpidettä ja kaupungin strategista tavoitetta liikkumisen edistämisestä.

This decision was published on 07.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 09 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

4. Johdon sitoumus omarahoitusosuuteen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
5. Johdon sitoumus omarahoitusosuuteen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.