Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa 2019

HEL 2019-002251
More recent handlings
§ 19

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa 2019

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Opetushallituksen valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 6731292 euroa ajalle 1.8.2019 – 31.12.2020. Valtionavustuksen kokonaiskustannukset ovat 8414116 euroa. Omarahoitusosuus on 20 % eli 1682824 euroa, johon käytetään positiivisen diskriminaation määrärahaa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan erityissuunnittelijan

**********

toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallituksen käyttöön noin 32,2 miljoonaa euroa valtion vuoden 2019 talousarvion momenttiin 29.10.30.24.1. sisältyvästä määrärahasta. Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle hakemuksen perusteella käytettäväksi vuosina 2019–2020.

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia ja avustajia sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

This decision was published on 19.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 09 310 86232

pertti.joona@hel.fi

Heidi Roponen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 71927

heidi.roponen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.