Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Helsinki oppii kielillä 2, Opetushallitus

HEL 2019-002345
More recent handlings
§ 25

Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Helsinki oppii kielillä 2, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta kaksikielisen opetuksen kehittämiseen ja lisäämiseen Opetushallitukselta 167 326 euroa ajalle 1.5.2019- 31.12.2020. Omarahoitusosuus on suuruudeltaan 41 832 euroa (20%). Rahoitushakemus ja hakutiedote liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan ********** toimimaan asiointiroolissa Helsinki oppii kielillä 2 –hankkeen (diaarinumero 6/401/2019) rahoitushakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero: OPH-401-2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen yleissivistävän koulutuksen kaksikielisen opetuksen kehittämiseen ja lisäämiseen. Avustuksilla on tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten monipuolisen ja syvällisen kielitaidon karttumista.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hanke Helsinki oppii kielillä 2 jatkaa aikaisempien kaksikielistä opetusta kehittäneiden hankkeiden toimintaa. Tavoitteena on tukea kaksikielistä opetusta antavien yksiköiden toimintaa, opettajien ammatillista kehittymistä sekä koordinoida opettajien yhteistyötä ja osaamisen jakamista.

This decision was published on 26.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 31023444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja