Avustuksen hakeminen, valtionavustus, kielten tutoropettajatoiminta, Opetushallitus

HEL 2019-002346
More recent handlings
§ 26

Avustuksen hakeminen, valtionavustus, kielten tutoropettajatoiminta, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutusten järjestämiseen tarkoitettua valtionavusta Opetushallitukselta 554 318 euroa ajalle 1.5.2019- 31.12.2020. Omarahoitusosuutta ei ole. Hankkeen hakemus, talousarvio sekä hakutiedote päätöksen liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pedagogisen asiantuntijan ********** toimimaan asiointiroolissa Kieliä, kyllä kiitos! – Språk, ja tack! –hankkeen (diaarinumero 16/403/2019) rahoitushakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero: OPH/403/2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen yleissivistävän koulutuksen kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta saavien hankkeiden tavoitteena on varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankkeen Kieliä, kyllä kiitos! – Språk, ja tack! –hankkeessa tuetaan varhennettua kielenopetusta antavien opettajien ammatillista kehittymistä sekä tehostetaan opettajien välistä yhteistyötä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

This decision was published on 26.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 31023444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja