Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen perusopetuksessa 2019, Opetushallitus

HEL 2019-002390
More recent handlings
§ 21

Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen perusopetuksessa 2019, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti hakea innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa Opetushallituksen valtion erityisavustusta 527 000 euroa ajalle 1.7.2019 – 31.7.2021. Omarahoitusosuus on 10,4 % eli 55 000 euroa.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämistä toteutetaan kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä varhaiskasvatusyksiköissä ja peruskouluissa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kehittämispalvelujen pedagogisen asiantuntijan

**********

toimimaan innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen
esi- ja perusopetuksessa valtion erityisavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero:13/433/2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä momentin 29.10.30 määrärahasta valtion erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen, esi- ja perusopetuksessa. Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Hankkeen tavoitteena on keksintöpedagogiikan tukeminen ja digitaalisen teknologian käytön syventäminen helsinkiläisissä kouluissa. Tavoitteena on parantaa alueellista tasa-arvoa ja rakentaa opettajien, oppilaiden ja koulujen johdon kanssa toimintamalli, jonka avulla uudet koulut innostetaan keksintöpedagogiseen kehittämiseen mukaan ja koulujen olemassa oleva varustelu saadaan monipuolisempaan käyttöön.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä yritysten, kaupungin eri toimialojen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa uusien pedagogisten sovellusten kokeilemisen ja motivoivien projektien kehittämisen yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

This decision was published on 21.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 22900

tommi.tiittala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.