Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa, Opetushallitus

HEL 2019-002398
More recent handlings
§ 23

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa tarkoitettua rahoitusta viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen Minidigi – teknologia oppimisympäristöjen rikastajana hankkeeseen Opetushallitukselta 634 000 euroa ajalle 1.5.2019-31.7.2021. Omarahoitusosuus on 63 400 euroa (10 prosenttia). Hakemus ja hakuilmoitus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa erityissuunnittelija ********** toimimaan hankehakemuksen Minidigi – teknologia oppimisympäristöjen rikastajana hankehakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero 15/433/2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtioavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen taide-, luonto- ja liikkumisen pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä käyttämällä teknologiaa ja digitaalisia välineitä. Tavoitteena on erityisesti viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittäminen ja kehitystyön tulosten laajentaminen koko kaupungin tasolla. Hankkeeseen osallistuvat kaikki kaupungin varhaiskasvatusyksiköt.

Hankkeen tuloksena luodaan toimintamalleja taide-, luonto- ja liikkumisen pedagogiikan toteuttamiseen viisivuotiaiden kehityksen tarpeet huomioiden. Oppimisympäristöjä muokataan pedagogista sisältöä tukevaksi ja laajennetaan digitaalisin keinoin. Hanke sisältää projektikouluttajien toimesta järjestettyjä koulutuksia, pienryhmätapaamisia ja kokeiluja päiväkodeissa.

This decision was published on 22.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 22759

henrietta.suomalainen@hel.fi

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 09 310 42550

nina.onufriew@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa hankehakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.