Ajankohtaiskatsaukset vuonna 2019, Palmia Oy

HEL 2019-002538
More recent handlings
Case 2. / 92 §

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Palmia Oy tuottaa ruokapalveluja uusissa päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohteissa Helsingissä ja Turussa 1.8. alkaen. Toiminta on käynnistynyt portaittain elokuun alusta alkaen – ensin päiväkodeissa ja sitten kouluissa ja oppilaitoksissa.

Yhtiö aloittaa Kuntatalolla koko palveluvalikoimallaan lokakuun alussa. Aikaisemmin yhtiö on huolehtinut ravintola-, kahvila-, kokous- ja juhlapalveluista sekä aulapalveluista. Uusina palveluina yhtiö toimii kiinteistömanageerauksen ja sen myötä siivouksen, postituksen, kiinteistöhuollon, ulkoalueiden hoidon, viherpalvelujen, turvallisuuspalvelujen, turvatekniikan ja energianhallinnan parissa. Kaikista palveluista huolehtiminen mahdollistaa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön sekä Kuntatalon että yhtiön kaikkien palvelujen osalta.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

  • Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä
  • Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja - maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2 milj. euroa 
  • Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10 %.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.03.2019 § 22

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Close

This decision was published on 18.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi