Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Suomenkielinen vapaa sivistystyö

HEL 2019-002689
More recent handlings
§ 4

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelman määrärahat ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 18.12.2018 § 268 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2019 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 1.3.2019 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2019–31.12.2019. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on suomenkielisen vapaan sivistystyön päällikkö. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 2 200 000 € ja toimintamenot ovat 12 376 200 €.

This decision was published on 05.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi Havula, controller, puhelin: 09 310 20425

suvi.havula@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö