Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän nimittäminen kaudeksi 2019-2020

HEL 2019-002774
More recent handlings
§ 15

Yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän nimittäminen kaudeksi 2019-2020

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti nimittää yleisten kirjastojen konsortion ohjausryhmän vuosille 2019 - 2020.

Ohjausryhmän tehtävänä on mm.

- nimittää asiantuntijaryhmiä ja seurata niiden toimintaa

- linjata, arvioida ja seurata yhteistyön toiminnan sisältöä, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä yhteisten hankkeiden toteutumista

- vastata yleisten kirjaston yhteistyön kehittämisestä

- vastata toiminnan kehittämisestä ja yleisten kirjastojen yhteisten hankehakemuksien valmistelusta ja laadinnasta.

Yleisten kirjastojen yhteistyösopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunginkirjaston kirjastopalvelujen johtaja nimittää ohjausryhmän jäsenet ja näille varajäsenet sekä puheenjohtajan.

Kirjastopalvelujen johtaja päätti kutsua ja nimetä ohjausryhmän puheenjohtajaksi yhteisten palvelujen päällikkö Virva Nousiainen-Hiiren Helsingin kaupunginkirjastosta ja jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen
Varajäsen
Palvelupäällikkö Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto,         Keski-Suomi
Osastonjohtaja Matti Jussila, Jyväskylän kaupunginkirjasto,   Keski-Suomi 
 
Bibliotekschef  Eija Sjöblom,              Kimitoöns bibliotek, Egentliga Finland
 
 
Bibliotekschef Heidi Enberg, Raseborgs stadsbibliotek,      Nyland
Palvelupäällikkö Kaisa Hypén,         Turun kaupunginkirjasto, Varsinais-Suomi   
Kirjastotoimen apulaisjohtaja   Paula Kauppila, Porin kaupunginkirjasto, Satakunta
 
Palvelupäällikkö  Pia Kontio,          Mikkelin kaupunginkirjasto,             Etelä-Savo
Kirjastotoimenjohtaja       Jaana Sopanen, Toenperän kirjasto, Joroisten kunta, Etelä-Savo
 
Informaatikko  Jarmo Tikka,            Kotkan kaupunginkirjasto, Kymenlaakso
Kirjastonhoitaja Outi Harju,      Kouvolan kaupunginkirjasto,  Kymenlaakso
 
Kirjastotoimenjohtaja                      Merja Lonkainen,  Lohjan kaupunginkirjasto, Uusimaa 
Kirjastotoimenjohtaja  Hanna Laitinen, Vihdin kaupunginkirjasto, Uusimaa 
 
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikapäällikkö    Laura Tyysteri, Someron kaupunginkirjasto, Varsinais-Suomi
 
Kirjastonhoitaja Eija Kopponen, Someron kaupunginkirjasto, Varsinais-Suomi 
Vastaava kirjastonjohtaja   Tuija Sirviö-Lappalainen, Iisalmen kaupunginkirjasto, Pohjois-Savo
Järjestelmä- ja verkkopäällikkö   Liisa Rossi, Kuopion kaupunginkirjasto, Pohjois-Savo
 
Kirjastonhoitaja Salla Elo,     Nurmijärven kunnankirjasto, Uusimaa
Kirjastonhoitaja Anu Kalliola, Nurmijärven kunnankirjasto, Uusimaa
 
Alueellinen kirjastopalvelupäällikkö   Minna Männikkö,  Oulun kaupunginkirjasto, Pohjois-Pohjanmaa
Alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Heidi Karhu,     Oulun kaupunginkirjasto, Pohjois-Pohjanmaa
 
Informaatikko Kai Sormunen,  Joensuun seutukirjasto, Pohjois-Karjala
Kirjastonhoitaja Timo Torvinen, Joensuun seutukirjasto,        Pohjois-Karjala
 

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän sihteerinä toimii informaatikko Aino Ketonen Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen konsortio -toiminnasta

Ohjausryhmään nimettyjen ja kutsuttujen henkilöiden valinnassa on huomioitu kielellinen ja maantieteellinen edustus. Helsingin kaupunginkirjasto huolehtii tämän päätöksen saattamisesta tiedoksi ohjausryhmään nimetyille henkilöille.

Ohjausryhmä voi kuulla tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yhteistyöhanke ei maksa toimintaan erillisiä palkkioita. Konsortion jäsenkirjasto vastaa itsenäisesti ohjausryhmän toimintaan osallistuvan edustajansa kuluista, kuten palkasta, päivärahoista sekä matka- ja majoituskuluista. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

This decision was published on 12.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Virva Nousiainen-Hiiri, palvelun päällikkö, puhelin: 09 310 85401

virva.nousiainen-hiiri@hel.fi

Aino Ketonen, informaatikko, puhelin: 09 310 85636

aino.ketonen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja