Sijaiskulujen maksaminen perusopetuksen kouluille järjestettävistä koulutuksista

HEL 2019-002806
More recent handlings
§ 15

Sijaiskulujen maksaminen perusopetuksen kouluille järjestettävistä koulutuksista

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti sijaiskulujen maksamisesta perusopetuspalvelukokonaisuuden keskitetyistä määrärahoista (403200 1430000121) liitteissä mainittuihin koulutuksiin. Perusopetuspalvelukokonaisuuden vuoden 2019 arvioidut sijaiskulut ovat yhteensä 161590 euroa.

This decision was published on 15.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 09 310 86232

pertti.joona@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja