Pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkien ja alueellisen erityisluokan perustaminen 1.8.2019 alkaen

HEL 2019-002977
More recent handlings
§ 22

Pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkien ja alueellisen erityisluokan perustaminen 1.8.2019 alkaen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti perustaa pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokan kehitysvammaisille oppilaille Suutarinkylän peruskouluun (oppilasmäärä 8), pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokan kielihäiriöisille oppilaille Maunulan ala-asteen kouluun (oppilasmäärä 8) sekä alueellisen erityisluokan (oppilasmäärä 10) Keinutien ala-asteen kouluun.

Päätöksen perustelut

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 11.12.2018 erityisluokkaverkon muutoksista lukuvuodelle 2019 – 2020 (§70). Samassa päätöksessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia erityisluokkia perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa.

Helsingin kaupungin pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkien määrä ei ole riittävä tulevien koulutulokkaiden tarpeisiin nähden. Pidennetyn oppivelvollisuuden lapset kuuluvat vaativan erityisen tuen piirin, jolloin riittävät erityisen tuen järjestelyt ovat välttämättömät.

Keinutien ala-asteen oppilaaksiottoalueella asuvien erityistä tukea tarvitsevien lasten määrään nähden alueelliset erityisluokkapaikat eivät ole riittävät, joten luokan perustaminen on välttämätöntä riittävän tuen järjestämiseksi. Tällä ratkaisulla tuetaan myös lähikouluperiaatteen toteutumista erityisen tuen oppilailla, mikä edistää oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.

This decision was published on 21.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 71827

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja