Maksuperusteiden määrääminen, Keskushallinto, palvelussuhdeasuntojen vuokra, uudet vuokrasopimukset

HEL 2019-002988
More recent handlings
§ 10

Palvelussuhdeasuntojen vuokra uusissa vuokrasopimuksissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan Palvelussuhdeasuntojen vuokra uusissa vuokrasopimuksissa -ohjeen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto antaa vuosittain ohjeen uusien vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokrasopimusten vuokrista. Kaupunginhallituksen päätöksen (17.12.2007/1630 §) mukaan palvelussuhdeasuntojen vuokra määräytyy Tilastokeskuksen edellisen vuoden vapaarahoitteisten asuntojen koko vuokra-asuntokannasta julkaiseman vuositilaston mukaan.

This decision was published on 15.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja