Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) yleiskorotus 1.4.2019 lukien

HEL 2019-003218
More recent handlings
§ 12

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) yleiskorotus 1.4.2019 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen koskien kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistuksia 1.4.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

1.4.2019 lukien tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta korotetaan yleiskorotuksella kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) perustuntipalkkoja. Ohjeessa määritellään tarkemmin palkkakaudet ja Helsingissä erikseen sovitut pysyvät korotukset palkkaryhmien palkkatasoihin.

This decision was published on 22.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 64928

sari.kuutamo@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja