Avustuksen hakeminen, Tutoropettajien toiminnan rahoitus kouluissa vuonna 2019

HEL 2019-003401
More recent handlings
§ 20

Valtionavustus, Tutoropettajien toiminnan rahoitus kouluissa vuonna 2019

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa syksyn kehystarkistuksen yhteydessä kouluille aiemmin jaetun määrärahan (17 640 euroa) lisäksi 285 322 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Jaettava summa koostuu sekä kevään että syksyn osuudesta.

Loput määrärahoista on tarkoitus jakaa keväällä 2020.

Hankkeen menot tiliöidään seuraavasti:

Projektinumero: 14130010014058 Tutoropettajatoiminta 2019

Sisäinen tilaus: koulun oma 21-päättyvä sisäinen tilaus (143xxxxx21)

Päätöksen perustelut

Tutoropettajatoimintaan saadun 536 776 euron suuruinen valtionavustus aikavälille 1.1.2019-31.7.2020 jakaantuu perusopetusjohtajan 14.2.2019 § 7 tekemän päätöksen mukaan suomenkielisen perusopetuksen osuuteen 464 000 euroa, ruotsinkielisen perusopetuksen osuuteen 52 700 euroa ja kehittämispalvelujen (kehittämispäiviä ja –seminaareja varten) osuuteen 20 076 euroa. Projektin omarahoitusosuus on 134 195 euroa, joka katetaan osin asiantuntijaopettajien palkkakustannuksilla ja osin kehittämispalveluiden määrärahoilla.

This decision was published on 19.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Oskar Ainola, controller, puhelin: 09 310 23039

oskar.ainola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja