GasCard-maksuaikakortin hankkiminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialle

HEL 2019-003893
More recent handlings
§ 27

GasCard-maksuaikakortin hankkiminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialle

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hankkia Gasum Oy:n GasCard-maksuaikakortin Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 2:n bio- ja maakaasua käyttävien autojen tankkausta varten. Tankkauksesta tulee tulostaa kuitti, joka toimitetaan kampuksen taloudenhoitajalle viiveettä. GasCard maksuaikakortin käyttöä valvoo kampuksen rehtori.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 2:lla on käytössään tällä hetkellä kaksi henkilöautoa sekä kuorma-auto, jotka käyvät bio- ja maakaasulla. Autot täyttävät kaasuautojen CO2- päästökriteerit.

This decision was published on 28.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Riikonen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 23028

mari.riikonen@hel.fi

Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 86278

seija.ryymin@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja