Tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2019, tarkastusvirasto

HEL 2019-004026
More recent handlings
§ 4

Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2019

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti ottaa käyttöön tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2019 tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt tarkastusviraston vuoden 2019 tulospalkkiosuunnitelman 18.3.2019. Ohjeiden mukaan tarkastusjohtaja päättää järjestelmän käyttöönotosta johtoryhmäkäsittelyn jälkeen.

Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä perustuu kaupunginkanslian henkilöstöosaston 2.1.2019 antamiin ohjeisiin ja se on valmisteltu tarkastusviraston ja kaupunginkanslian yhteisvalmisteluna. Tulospalkkiotavoitteet on suunniteltu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tulospalkkiojärjestelmää on käsitelty tarkastusviraston henkilöstötoimikunnassa 5.12.2018, 10.1.2019 ja 15.3.2019 sekä henkilöstökokouksessa 19.12.2018 ja 22.3.2019.

This decision was published on 02.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: 358931036476

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja