Alueellisen erityisluokan perustaminen Kannelmäen peruskouluun

HEL 2019-004193
More recent handlings
§ 38

Alueellisen erityisluokan perustaminen Kannelmäen peruskouluun

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti perustaa alueellisen erityisluokan Kannelmäen peruskouluun (10 oppilasta).

Päätöksen perustelut

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 11.12.2018 erityisluokkaverkon muutoksista lukuvuodelle 2019 – 2020 (§70). Samassa päätöksessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia erityisluokkia perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa.

Kannelmäen peruskoulun oppilaaksiottoalueella asuvien erityistä tukea tarvitsevien lasten määrään nähden alueelliset erityisluokkapaikat eivät ole riittävät, joten luokan perustaminen on välttämätöntä riittävän tuen järjestämiseksi. Tällä ratkaisulla tuetan myös lähikouluperiaatteen toteutumista erityisen tuen oppilailla, mikä edistää oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.

This decision was published on 12.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 71827

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja