Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto vuonna 2019, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-004283
More recent handlings
§ 21

Tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2019, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle liitteen numero 1 mukaisen tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2019.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2019 on valmisteltu kaupungin tulospalkkioperiaatteiden mukaisesti.

Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt 18.3.2019 toimialojen ja liikelaitosten tulospalkkiosuunnitelmat vuodelle 2019. Ohjeiden mukaan toimialajohtaja päättää vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmien käyttöönotosta kaupungin johtoryhmäkäsittelyn jälkeen.

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on tukea kaupunkistrategiaan perustuvien tavoitteiden ja muiden keskeisten tulostavoitteiden saavuttamista palkitsemalla henkilöstöä tuloksellisesta toiminnasta eli tuottavuuden, vaikuttavuuden ja palvelukyvyn kehittämisestä ja parantamisesta.

Tulospalkkiojärjestelmässä sovelletaan maksamisen suhteen Helsingin kaupungin ohjeistusta (liite 2).

This decision was published on 18.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine@hel.fi

Petra Kervinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 21605

petra.kervinen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja