Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy, Opetushallitus

HEL 2019-004366
More recent handlings
§ 42

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta, Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea
0petustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtion erityisavustushakua lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi rahoitusta Opetushallitukselta 254 938 euroa ajalle 1.10.2019 - 31.12.2020. Omarahoitusosuutta ei ole. Hakemus liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa HR-asiantuntija ********** toimimaan hankehakemuksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy -hakemuksen sähköisessä hallintojärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero: 6/584/2019) valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtion erityisavustusta lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen ja siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamiseen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa opetustoimen ja oppilashuollon henkilöstön osaamista tunnistaa ilmiö sekä lisätä kykyä ennaltaehkäistä lasten ja nuorten manipulointia turvallisten aikuisten näköpiirin ja vaikutusvallan ulottumattomissa.

Lisäksi hankkeessa parannetaan henkilöstön kykyä käsitellä aihealuetta oppitunneilla sekä kohdata rakentavasti ja auttavasti ilmiön kohteeksi joutunut lapsi tai nuori. Hankkeessa päivitetään turvallisuussuunnitelmat ja tuotetaan tukimateriaalia.

This decision was published on 29.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Aija Kortesmaa, HR-asiantuntija, puhelin: 0931021880

aija.kortesmaa@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hankehakemus.Turvallisestimediassajamaailmalla
2. Turvallisesti mediassa ja maailmalla_talousarvio
3. hakutiedote_valtion_erityisavustus_lapsiin_ja_nuoriin_kohdistuvien_seksuaali

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.