Asemakaavan muutos, Konala tontti 32043/8, Malminkartanontie 1, nro 12636, Kiinteistö Oy Malminkartanontie 1

HEL 2019-004460
More recent handlings
§ 5

Asemakaavan 12636 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 32 Konala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12636 pohjakartan kaupunginosassa 32 Konala. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12636
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 35/2019
Pohjakartta valmistunut: 6.9.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

This decision was published on 20.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riina Helander, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31865

riina.helander@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Decisionmaker

Timo Tolkki
yksikön päällikkö