Valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien järjestäminen, lahjoituksen ja osallistumismaksujen vastaanottaminen, Sophie Mannerheimin koulu

HEL 2019-004813
More recent handlings
§ 41

Valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien järjestäminen, lahjoituksen ja osallistumismaksujen vastaanottaminen, Sophie Mannerheimin koulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti antaa luvan Sophie Mannerheimin koululle valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien järjestämiselle. Samalla perusopetusjohtaja päätti, että Sophie Mannerheimin koulu saa ottaa vastaan valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien järjestämiseen liittyvät osallistumismaksut sekä tukiyhdistyksen lahjoituksen. Tapahtuma toteutetaan osallistujien maksamilla osallistumismaksuilla sekä tukiyhdistyksen lahjoituksella.

Osallistumismaksut sekä lahjoitus kirjataan koulun tuloksi projektinumerolla 1424002612 Valtakunnalliset sairaalaopetuspäivät ja sairaalakoulun 26-päättyvällä sisäisellä tilauksella. Projektin menoja seurataan samoilla tiliöintitiedoilla.

Koulu saa ylittää menomäärärahansa osallistumismaksujen ja lahjoituksen suuruisella summalla. Osallistumismaksujen ja lahjoituksen käytöstä ja raportoinnista vastaa koulun rehtori.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtajan 17.7.2017 § 56 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää lahjoituksen vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus on arvoltaan enintään 30 000 euroa.

This decision was published on 25.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Oskar Ainola, controller, puhelin: 09 310 23039

oskar.ainola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja