Kansainvälinen energiahaastekilpailu

HEL 2019-005063
More recent handlings
Case 3. / 745 §

Aamukouluasia: katsaus kansainvälisen energiahaastekilpailun etenemisestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii merkittävää panostusta rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja päästöttömään energiantuotantoon.

Energia-alan parhaiden näkemysten ja innovaatioiden löytämiseksi pormestari lanseerasi Helsinki Symposiumin yhteydessä 3.4.2019 kansainvälisen haastekilpailun, Helsinki Energy Challengen, jossa kutsutaan maailman parhaat energiaosaajat pohtimaan, miten Helsingistä tehdään kestävämpi kaupunki. Kilpailun pääpalkinto on miljoonaa euroa.

Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisu, joka korvaa kivihiilen Helsingin lämmityksessä mahdollisimman vähäpäästöisesti ja mahdollisimman vähällä biomassan käytöllä. Kilpailussa haetaan uusia innovaatioita, teknologioita ja ratkaisuja kaupungin lämmöntarpeeseen.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen kilpailun etenemisestä. Asiantuntijana osallistuu projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere.

Close

This decision was published on 16.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi