Hankerahoitus, EU:n Erasmus+-hankehaku, Cooking Culture nuorisovaihto -hanke, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-005118
More recent handlings
§ 23

EU:n Erasmus+-rahoituksen hakeminen Malmin nuorisotalon nuorisovaihtoa varten Makedonian kanssa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa nuorisopalvelukokonaisuuden pohjoisen nuorisotyönalueen Malmin nuorisotyöyksikön Malmin nuorisotalon hakemuksen "Cooking Cultures” hankkeen rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta. Nuorisopalvelukokonaisuus edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella, hakuun osallistuvan Association For Sustainable Development Sfera Macedonia Bitola.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan 9 928,00 euroa.

Avustuksen kohteena on nuorten vaihto, projekti on nimeltään " "Cooking Cultures”. Vaihto tehdään yhdessä Association For Sustainable Development Sfera kanssa, joka on antanut mandaatin nuorisopalvelukokonaisuudelle rahoituksen hakemiseen.

Hanke toteutetaan 1.8.–31.12.2019 välisenä aikana. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

This decision was published on 29.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sonja Witting, nuorisosihteeri, puhelin: 09 310 79772

sonja.witting@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja