Helsingin kaupungin henkilöstön Ideapaahtimo -ohje

HEL 2019-005131
More recent handlings
§ 16

Helsingin kaupungin henkilöstön Ideapaahtimo -ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Va. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan Henkilöstön Ideapaahtimo pilotti -ohjeen.

Päätöksen perustelut

Maailman toimivimmaksi kaupungiksi haluava Helsinki tarvitsee kehittyäkseen koko henkilöstön mukaan ideointityöhön. Ideoita varten on perustettu uusi kanava, Ideapaahtimo, johon kuka vain voi viedä pieniä tai suuria ideoita, jotka toteutuessaan voisivat muuttaa kaupunkia merkittävästikin.

Henkilöstöltä halutaan ideoita, jotka sujuvoittavat työntekoa (myös pienet arjen teot), kehittävät työyhteisön toimintaa, tuottavat parempaa palvelua kaupungin asukkaille, tuovat kustannus-säästöjä tai edistävät maailman toimivimman kaupungin kehittymistä. Ne voivat olla luonteeltaan helposti toteutettavia tai jatkokehitystä vaativia ideoita.

Ideointia halutaan toteuttaa matalalla kynnyksellä samalla edistäen henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. Kaupunkitasoisen ideakanavan avulla tuetaan hyvien ideoiden esille tuloa myös sellaisessa työssä, joissa luonnollisia kohtaamisia oman tiimin tai esimiehen kanssa ei synny kovin usein.

Uusi sähköinen verkkoalusta, henkilöstön Ideapaahtimo, on avattu toteuttamaan em. tavoitteita. Ideapaahtimoon pääsee osoitteella ideapaahtimo.hel.fi sekä kaupungin Helmen etusivun linkin kautta. Ideapaahtimo käynnistyy pilottina.

Toimivia ja hyviä ideoita palkitaan pilotin aikana ja sen jälkeen.

This decision was published on 13.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

paula.kemppi@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Henkilöstön Ideapaahtimo pilotti -ohje
2. Henkilöstön Ideapaahtimo pilotti -ohjeen liite

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.