Ketterät kokeilut -hanke, kasvatus- ja koulutuksentoimiala

HEL 2019-006367
More recent handlings
§ 54

Ketterät kokeilut -hanke, kasvatus- ja koulutuksentoimiala

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea Ketterät kokeilut -hankkeen toteuttamiseen avustusta Teknologiateollisuus ry:ltä avustusta yhteensä 30 000 euroa ajalle 1.8.-31.12.2019.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa opetuskonsultti ********** toimimaan asiointiroolissa sähköisessä hallintajärjestelmässä Ketterät koulut -hankkeen avustuksen hakemisen osalta.

Päätöksen perustelut

Matemaattis-luonnontieteellistä ja teknologista osaamista tutoropettajatoiminnassaan painottavat kunnat tekevät ketteriä hankkeessa opetus- ja oppimiskokeiluja edistääkseen LUMATE-osaamista ja oppimista sekä siihen innostumista. Kokeiluja ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan asiantuntijaryhmässä.

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa vaikuttavia, käytännön opetustyössä kehitettyjä LUMATE-käytäntöjä, joita voidaan monistaa ja levittää valtakunnallisesti. Samalla on tarkoitus monipuolistaa ja toiminnallistaa matemaattis-luonnontieteellisten sekä teknologisten opetussisältöjen opetusta peruskoulussa

This decision was published on 03.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 88047

tuulia.tikkanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Ketterät hanke

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.