Hankerahoitus, kaupungin osallistuminen Eit Climate Kic rahoitusohjelmasta rahoitettavaan Carbon Lane (CarLa) tutkimushankkeeseen

HEL 2019-006403
More recent handlings
§ 3

Kaupungin osallistuminen Eit Climate Kic rahoitusohjelmasta rahoitettavaan Carbon Lane (CarLa) tutkimushankkeeseen

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti, että kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelu osallistuu partnerina EU:n kehittämis- ja tiedonluontiverkoston ilmastonmuutokseen liittyvän osa-alueen (Climate-Kic) rahoittamaan CARLA-Carbon lane hankkeeseen. Projektista vastaa Aalto yliopisto (Mikko Jalas) yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa. Hanke kestää maaliskuusta joulukuuhun 2019. Helsingin kaupungilla ei ole rahoitus- tai raportointivelvoitteita hankkeessa, vaan kaupungin roolina on tarjota sopiva kokeilupaikka hankkeessa löydetyille suunnitteluratkaisuille.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on etsiä viherrakentamiseen kasvualustan suunnitteluratkaisuja, jotka edistävät hiilen sidontaa ja varastoitumista maaperään kaupunkien viheralueilla. Tavoitteena on myös tarkastella valittujen ratkaisujen tieteellistä taustaa ja taloudellista kannattavuutta, sekä edesauttaa suunniteltujen kasvualustaratkaisujen tuotteistamista. Suunnitteluratkaisut tullaan laatimaan todelliseen rakentamiskohteeseen, Hyväntoivonpuistoon Helsingin Jätkäsaaressa, jonne soveltuvat ratkaisut tullaan myös toteuttamaan myöhemmin puiston rakentamisen yhteydessä.

Hanke tukee ’Hiilineutraali Helsinki 2035’ –ohjelman tavoitteita. Hankkeessa selvitetään suunniteltujen kasvualustaratkaisujen vaikutusta kaupungin ilmastotavoitteiden näkökulmasta, ja etsitään näihin tavoitteisiin sopivia viherrakentamisen suunnitteluratkaisuja.

This decision was published on 05.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 38626

jussi.luomanen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö