Hankinta, perintäpalvelusopimus hankintakauden jälkeisestä perinnästä

HEL 2019-006528
More recent handlings
§ 14

Hankinta, perintäpalvelusopimus hankintakauden jälkeisestä perinnästä

Toimitusjohtaja

Päätös

Svea Perintä Oy:n kanssa solmittu perintäpalvelusopimuksen optiokausi päättyy 31.12.2019. Tämän seurauksena perintäpalvelusopimusta ollaan kilpailuttamassa uudelleen. Sopijapuolet ovat siten päättäneet muuttaa perintäpalvelusopimusta sopimalla perintää koskevasta lisäpalvelusta.

Päätöksen perustelut

Svea Perintä Oy:llä nykyisen sopimuskauden lopussa perittävänä olevien saatavien edelleen siirto uudelle sopimuskumppanille aiheuttaisi huomattavaa haittaa sekä kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä.

This decision was published on 05.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anita Andsten, prosessivastaava, puhelin: 09 310 25324

anita.andsten@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja