Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, tuntiopettajan virka, työavain 5-1996-19

HEL 2019-006576
More recent handlings
§ 3

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, tuntiopettaja, pedagogisen järjestelmätuen Wilma-vastuukäyttäjä, työavain 5-1996-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston pedagogisen järjestelmätuen Wilma-vastuukäyttäjä tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän ajalle 12.6.2019 - 31.12.2020. Täyttämättä jättämisen syynä on muuttunut opettajatarve.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 21.5.- 4.6.2019 pedagogisen järjestelmätuen Wilma-vastuukäyttäjä tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä ajalle 12.6.2019 - 31.12.2020. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-1996-19. Määräaikaan 4.6.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki kolme (3) henkilöä. Hakijoista kolme (3) täytti virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 28.12.2017) mukaiset ehdot. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Hakuaikana ilmenneen rekrytointitarpeen muutoksen vuoksi koulutuspäällikkö katsoi, että haku on syytä keskeyttää. Tämän vuoksi hakijoita ei haastateltu ja tehtävä jätettiin täyttämättä.

This decision was published on 10.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2