Opetussuunnitelmamuutokset Kaksikielisen opetuksen Itäkeskuksen, Kannelmäen ja Hiidenkiven peruskouluissa sekä Siltämäen ala-asteen koulussa

HEL 2019-006957
More recent handlings
§ 59

Opetussuunnitelmamuutokset kaksikielinen opetus Laajasalon, Itäkeskuksen, Kannelmäen ja Hiidenkiven peruskouluissa ja Siltamäen ala-asteen koulussa

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Laajasalon, Itäkeskuksen, Kannelmäen ja Hiidenkiven peruskoulujen ja Siltamäen ala-asteen koulun opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset johtokuntien esitysten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa sisältää yhteisen osuuden, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt.

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (S 1 1 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (S 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (S 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (S 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Seuraavien koulujen johtokunnat ovat esittäneet koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmiin.

Laajasalon peruskoulun johtokunta on esittänyt tarkennuksia opetussuunnitelman lukuun 10 (Kaksikielinen perusopetus) koskien laajamittainen kaksikielisen opetuksen järjestämistä, oppiainekohtaisia kielellisiä tavoitteita sekä kaksikieliseen opetukseen osallistuvien oppilaiden englannin kielen tavoitteita.

Hiidenkiven peruskoulun johtokunta on esittänyt tarkennuksia opetussuunnitelman lukuun 10 (Kaksikielinen perusopetus) koskien kielikylpyopetuksen järjestämistä sekä kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen opetusta ja eri oppiaineiden opetuskieliä.

Itäkeskuksen ja Kannelmäen peruskoulujen sekä Siltamäen ala-asteen koulun johtokunnat ovat esittäneet tarkennuksia opetussuunnitelmaan lukuun 10 (Kaksikielinen opetus) koskien kielirikasteisen opetuksen järjestämistä ja oppiainekohtaisia kielellisiä tavoitteita.

This decision was published on 20.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 31023444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja