Paikallinen sopimus, viikkotuntien lukeminen suurten koulujen johtamiseen osallistuvien opettajien opetusvelvollisuuteen perusopetuksessa

HEL 2019-007250
More recent handlings
§ 21

Paikallinen sopimus viikkotuntien lukemisesta suurten koulujen johtamiseen osallistuvien opettajien opetusvelvollisuuteen perusopetuksessa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen viikkotuntien lukemisesta suurten koulujen johtamiseen osallistuvien opettajien opetusvelvollisuuteen perusopetuksessa 1.8.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

Sopimuksella sovitaan siitä, että OVTES Osio B Yhteiset määräykset 11 §:n mukaisia viikkotunteja voidaan lukea kenen tahansa opettajan opetusvelvollisuuteen ko. pykälän luettelemien rehtorien sijaan sopimuksen täsmentämällä tavalla. Helsingin kaupungin perusopetuksen suurissa kouluissa, jotka toimivat kahdessa tai useammassa erillisessä toimipaikassa ja joissa palkkaperusteryhmien lukumäärä on vähintään 40, on tarpeen lukea viikoittaisten opetustuntien määrään OVTES Osio B Yhteiset määräykset 11 §:n mukaisia viikkotunteja koulun johtamiseen osallistuville opettajille rehtoreiden sijaan. Tarkoituksena on tasoittaa sitä haittaa ja lisätyötä, jota kahdessa tai useammassa erillisessä toimipaikassa toimivan koulun johtamiseen osallistuvalle opettajalle aiheutuu. Sopimuksen sisällöstä on käyty neuvottelu kaupungin edustajien ja henkilöstöjärjestön edustajien kesken, ja neuvottelussa on päästy yhteisymmärrykseen liitteenä olevan paikallisen sopimuksen viemisestä päätöksentekoon.

This decision was published on 25.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja