Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan määräaikainen virka, työavain 5-2354-19

HEL 2019-007320
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tunti-opettajan määräaikainen virka, työavain 5-2354-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopiston määräaikaisen pedagogisen tuen tuntiopettajan virkasuhteen 1.9.2019 alkaen. Täyttämättä jättämisen syynä on kelpoisten, lisäedellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 6.6. – 19.6.2019 haettavana määräaikainen pedagogisen tuen tuntiopettajan virkasuhde 1.9.2019 alkaen 31.3.2021 saakka.
Tehtävä oli avoinna sisäisenä hakuna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2354-19. Määräaikaan 19.6.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki yksi henkilö. Hakija ei täyttänyt tehtävän lisäedellytyksiä keskeisiltä osin.
Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) 13 §:n, 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaisesti.

Tehtävän lisäedellytykset olivat seuraavat: ”Olet ammatillisen koulutuksen asiantuntija. Sinulla on vahvaa näyttöä pedagogisesta kehittämistyöstä ja kokemusta suunnittelu- ja koordinointitehtävistä ammatillisessa koulutuksessa. Tunnet hyvin ammatillisen koulutuksen lainsäädännön sekä reformin tavoitteet. Olet yhteistyötaitoinen ja joustava, ja työotteesi on kokonaisvaltainen. Sinulla on tuoretta pedagogista näkemystä ja haluat olla kehittämässä ammatillista koulutusta.”

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyivät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Pöytäkirjanote ja muutoksenhakukielto lähetetään tehtävään hakeneelle Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 03.07.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Vänskä, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Decisionmaker

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6