Hankinta, aula-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelusopimus, optiokauden käyttöönotto, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2019-009372
More recent handlings
§ 16

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen aula-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelusopimuksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ensimmäisen yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 1.1.2020-31.12.2020.

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 81 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen taloushallintopalveluliikelaitoksen aula-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden hankinnasta (28.11.2018, § 23). Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan.

This decision was published on 13.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja