Avustuksen myöntäminen kaupunginkanslian henkilökuntakerho Hoville 2019

HEL 2019-009443
More recent handlings
§ 23

Avustuksen myöntäminen kaupunginkanslian henkilökuntakerho Hoville 2019

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää kaupunginkanslian henkilöstökerho Hoville 45 000 euron suuruisen avustuksen vuoden 2019 toimintaa varten. Avustus maksetaan talousarviokohdalta 1 40 01 sisäinen tilaus 1831100001.

Avustus maksetaan henkilöstökerho Hovin henkilöstökassatilille 961259.

Päätöksen perustelut

Henkilöstökerhon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia harrastuksia koko kanslian henkilökunnalle ja edistää työntekijöiden fyysistä sekä henkistä hyvinvointia.

This decision was published on 09.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kristiina Paavela, taloussihteeri, puhelin: 09 310 43989

kristiina.paavela@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja