Tutkimuslupa, Helsinki Health Study, Helsingin yliopiston Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto

HEL 2019-009450
More recent handlings
§ 28

Helsinki Health Study -tutkimusluvan laajentaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti Helsinki Health Study -tutkimusluvan (Hj, 29.4.2013, 28 §) laajentamisesta koskemaan myös Työterveys Helsingin rekisteridataa, DAQI-tutkimusta ja -interventiota sekä mahdollisia muita interventiotutkimuksia.

Päätöksen perustelut

Henkilöstöjohtaja on päättänyt (HEL 2013-006012) tutkimusluvan myöntämisestä Helsinki Health Study -tutkimukselle vuosille 2013-2025 (liitteet 1-2). Henkilöstöjohtaja tekee päätökset henkilöstöhallintorekisteriin liittyen kaupunginhallituksen puolesta (Kaupunginhallituksen päätös, HEL 2020-004686). Tutkimuslupaan tarvittava laajennus koskee myös henkilöstörekisterin tietoja.

Työterveys Helsingin toimitusjohtaja päätti osaltaan (HEL 2020-007024), että Helsinki Health Study -tutkimuslupa voidaan laajentaa kattamaan myös Työterveys Helsingin rekisteridataa, DAQI-tutkimusta ja -interventiota ja mahdollisia muita interventiotutkimuksia (liite 3).

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on tehnyt tutkimuksesta tietosuojailmoituksen (liite 4) ja vaikutustenarvioinnin käyttäen Helsingin kaupungin vaikutustenarvioinnin työkalua.

Tutkimusluvan laajennusta koskevat samat ehdot kuin tutkimuslupaa (HEL 2013-006012). Luvan saanti perustuu tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden antamiin suostumuksiin. Luvan saajan on täytettävä tietosuojalain 31 §:ssä mainitut perusteet. Syntynyttä henkilörekisteriä käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Tulokset julkaistaan tilastollisessa muodossa ja siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Tutkimuksen päättyessä vuonna 2025 tutkimuksessa syntynyt henkilörekisteri hävitetään, siirretään arkistoitavaksi tai tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa.

This decision was published on 03.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 37998

emmi.korvola@hel.fi

Manna Torvinen, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 36137

manna.torvinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Helsinki Health Study -tutkimuslupapäätös
2. Helsinki Health Study -tutkimuslupa
3. Työterveys Helsingin toimitusjohtajan päätös
4. Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.