Palkkion maksaminen Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä

HEL 2019-009619
More recent handlings
§ 24

Palkkion maksaminen Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti maksaa kaupunginkanslian virastopalvelut -yksikössä työskentelevälle Jan Björkmanille Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä 800 euroa/kk palkkion ajalla 15.4. - 14.10.2019.

Palkkio maksetaan sisäisellä tilauksella 1836200009, talousarviokohta 14001.

Päätöksen perustelut

Jan Björkmanin tehtävät ilmenevät liitteenä olevasta (liite 1) vastuunjakotaulukosta.

This decision was published on 16.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Terttu Eid, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

terttu.eid@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja