Asemakaavan muutos nro 12778, ullakon rakentaminen, Kamppi tontti 0479/3, As Oy Kalevankatu 49, Suomen Talokeskus Oy

HEL 2019-009717
More recent handlings
§ 16

Asemakaavan 12778 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 4 Kamppi

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12778 pohjakartan kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12778
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 56/2021
Pohjakartta valmistunut: 18.1.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

This decision was published on 23.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 09 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 31825

ville.jussila@hel.fi

Decisionmaker

Ville Jussila
vs. yksikön päällikkö