Toimitilatontin (KL-1) varaaminen, Länsisatama, Jätkäsaari, kaavatontti 20026/8, Vastint Hospitality B.V.

HEL 2019-009778
More recent handlings
Case 5. / 47 §

Toimitilatontin varaaminen hotellihankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, kaavatontti 20026/8)

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Vastint Hospitality B.V:lle (y-tunnus 2747332-6) Jätkäsaaren toimitilatontin hotellihankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on kaavatontti 20026/8 (KL-1, pinta-ala 1 556 m², rakennusoikeus 5 800 k-m², Länsisatamankatu)
  • varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
  • varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vastint Hospitality B.V:lle esitetään Jätkäsaaressa sijaitsevan toimitilatontin 20026/8 varaamista hotellihankkeen suunnittelua varten 31.12.2021 asti. Vastint Hospitality B.V:n on tarkoitus toteuttaa tontille noin 124 huoneen Marriot -brändin Residence Inn -konseptin mukainen hotelli.

Close

Hakemus ja suunniteltava hanke

Vastint Hospitality B.V. (jatkossa Vastint) pyytää, että sille varataan Jätkäsaaressa sijaitseva toimitilatontti 20026/8 hotellihankkeen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka. Hakijan tarkoituksena on tutkia ja suunnitella tontille noin asemakaavan osoittaman 5 800 k-m²:n rakennusoikeuden suuruinen hotelli. Alustavasti hotelliin on suunniteltu noin 124 huonetta ja alakertaan yleisiä tiloja kuten esimerkiksi vastaanotto, julkinen aula, aamiaisalue, kuntosali ja kokoustiloja.

Vastint olisi hotellin rakennuttaja ja omistaja. Hotellioperaattoriksi on tarkoitus tulla Marriot -brändin Residence Inn -konseptin hotelli. Marriotilla on yli 40 vuoden kokemus pidempään viipymiseen perustuvasta konseptista (extended stay), joka toimii 12 maassa. Ketju laajentuu jatkuvasti urbaaneille alueille. Hotelleissa on monipuolisia yleisiä tiloja.

Kuvaus konseptista on oheismateriaalissa.

Hakija

Vastint on yli 25 vuotta vanha kiinteistöalan yritys, joka toimii kohteissa sekä kehittäjänä, että pitkän aikavälin sijoittajana. Vuoden 2018 lopussa Vastintilla oli noin 1 000 000 m² vuokrattavia tiloja ja 1 600 000 m² projekteja suunnitteilla. Konsernin tasearvo oli vuonna 2018 noin 2,5 miljardia euroa.

Vastintilla on kokemusta useiden vastaavien hotellien toteuttamisesta pääosin Keski-Euroopassa. Vastint on tehnyt Marriot Internationalin kanssa sopimuksen hotellin toteuttamisesta.

Vastint pyrkii positiivisiin pitkäaikaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöratkaisuihin. Kaikille uusille rakennuksille haetaan kansainvälinen ympäristösertifikaatti, kuten esimerkiksi BREEAM tai LEED. Hotelli on tarkoitus toteuttaa puurakenteisena.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varaushakemuksen kohteena olevalla tontilla on voimassa asemakaava nro 12272, joka on tullut voimaan 12.8.2016. Asemakaavassa tontti on osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KL-1). Kaavamääräyksen mukaan rakennuksiin saa sijoittaa tiloja myymälöitä, toimistoja, hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palveluja varten sekä lisäksi kokoontumis-, koulutus-, näyttely-, liikunta- ja vapaa-ajan sekä vastaavan toiminnan tiloja. Enintään 15% tontin kerrosalasta saadaan varata asumista varten viidennen kerroksen yläpuoleisissa kerroksissa.

Tontin rakennusoikeus on 5 800 k-m² ja sille voi toteuttaa 3–7 -kerroksisen rakennuksen. Hanke on asemakaavan mukainen.

Sijaintikartta- ja varausaluekartta ovat liitteenä 3. Asemakaava on liitteenä 4.

Tontin varaaminen

Tontin varaaminen perustuu varauksensaajan kanssa käytyihin neuvotteluihin. Tontti on pitkään ollut avoimesti haettavissa kaupungin nettisivuilla. Lisäksi tonttia on markkinoitu useilla kansainvälisillä kiinteistömessuilla.

Hankkeen mukainen toiminta ja hanke soveltuvat hyvin kyseiselle tontille. Toteutuessaan se edistää myös alueen rakentamista ja on kaupungin yritys- sekä elinkeinopolitiikan mukainen. Hotellioperaattoreiden valinnassa etusijalla ovat uudet operaattorit ja nykyistä hotellitarjontaa täydentävät ketjut.

Varausehdot

Erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun sekä kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja aluerakentamisprojektin kanssa.

Yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa tavanomaisesti käytettävät ehdot. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin liitteen 2. mukaisia Jätkäsaaren alueellisia lisäehtoja.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Varattavaksi esitettävä tontti on tarkoitus luovuttaa myöhemmin varauksensaajalle kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien tonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla osto-oikeuksin ellei tontinluovutusta koskevien neuvottelujen perusteella erityisen perustellusta syystä toisin esitetä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 01.10.2019 § 484

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Vastint Hospitality B.V.:lle (y-tunnus 2747332-6) Jätkäsaaren toimitilatontin varaamista hotellihankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on kaavatontti 20026/8 (KL-1, pinta-ala 1 556 m², rakennusoikeus 5 800 k-m², Länsisatamankatu)
  • varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
  • varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Close

This decision was published on 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi