Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, oman äidinkielen opetusryhmät lukuvuonna 2019-2020

HEL 2019-009835
More recent handlings
§ 78

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, oman äidinkielen opetusryhmät lukuvuonna 2019-2020

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti lukuvuoden 2019-2020 oman äidinkielen opetuksen järjestämisestä oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Opetuslautakunta on päättänyt 27.10.2015 (§ 194) seuraavista oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpitokielen järjestämisen periaatteiden tarkennuksista 1.11.2015 alkaen:

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetusryhmiin voidaan ottaa myös Helsingin normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun oppilaita, mikäli ao. kielen opetusryhmä on muodostunut Helsingin kaupungin peruskoulujen omista tai sopimuskoulujen oppilaista ja ao. kielessä ei muodostu valtionavun edellyttämää neljän oppilaan ryhmää Helsingin yliopiston normaalikouluihin.

Aloittavan opetusryhmän koko on pääsääntöisesti 8-12 oppilasta. Perustelluista syistä ryhmä voidaan käynnistää myös kuudella (6) oppilaalla. Täysin uuden kielen opetus voidaan käynnistää neljällä oppilaalla.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden vastuulla ovat suomenkielinen perusopetus ja muu perusopetuslain mukainen toiminta. Palvelukokonaisuutta johtaa perusopetusjohtaja, joka päättää oman äidinkielen opetusryhmien muodostamisesta lukuvuosittain käytettävissä olevan resurssin puitteissa (Opetuslautakunnan päätös, 16.10.2007, § 258).

This decision was published on 08.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marika Pasanen, suunnittelija, puhelin: 09 310 20428

marika.pasanen@hel.fi

Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Oman äidinkielen opetusryhmät lukuvuonna 2019-2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.