Sivutoimilupa ja -ilmoitus -ohjeen päivittäminen, keskushallinto

HEL 2019-009840
More recent handlings
§ 25

Ohje sivutoimiluvasta ja -ilmoituksesta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen sivutoimiluvasta ja -ilmoituksesta.

Päätöksen perustelut

Ohjetta päivitetään niin, että siitä käy selkeämmin ilmi miten menetellä sivutoimiasioissa virka- tai työsuhteessa.

This decision was published on 04.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 36512

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Ohje sivutoimiluvasta ja -ilmoituksesta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.