Valtuustoaloite, bussipysäkkien leventäminen Kaupintie 11

HEL 2019-010082
More recent handlings
Case 20. / 71 §

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi sillä perusteella, että Kaupungin vastine on puutteellinen myös siltä osin, ettei esim. pelastuslaitokselta ole vaivauduttu edes kysymään mitään kantaa hälytysajoneuvojen esteettömän kulun parantamiseksi. Tällä hetkellä se on ongelma, koska tilaa väistämiseen siellä ei ole korkeiden reunakivien takia. Myös kolaritilanteessa bussiliikenne ei pääse ohittamaan vaan joutuu odottamaan, kunnes kolari on saatu raivattua pois. Kaupungin tulee pohtia, myös millä muilla järjestelyillä kaikkien liikennemuotojen sujuvuutta pystyttäisiin parantamaan.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Teen asiasta palautusesityksen sillä perusteella, että Kaupungin vastine on puutteellinen myös siltä osin, ettei esim. pelastuslaitokselta ole vaivauduttu edes kysymään mitään kantaa hälytysajoneuvojen esteettömän kulun parantamiseksi. Tällä hetkellä se on ongelma, koska tilaa väistämiseen siellä ei ole korkeiden reunakivien takia. Myös kolaritilanteessa bussiliikenne ei pääse ohittamaan vaan joutuu odottamaan, kunnes kolari on saatu raivattua pois. Kaupungin tulee pohtia, myös millä muilla järjestelyillä kaikkien liikennemuotojen sujuvuutta pystyttäisiin parantamaan.

Jaa-äänet: 56
Zahra Abdulla, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Johanna Laisaari, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Tyhjä: 17
Alviina Alametsä, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Petra Malin, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 4
Sami Muttilainen, Suldaan Said Ahmed, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Asian käsittelyä jatketaan

Noes: Teen asiasta palautusesityksen sillä perusteella, että Kaupungin vastine on puutteellinen myös siltä osin, ettei esim. pelastuslaitokselta ole vaivauduttu edes kysymään mitään kantaa hälytysajoneuvojen esteettömän kulun parantamiseksi. Tällä hetkellä se on ongelma, koska tilaa väistämiseen siellä ei ole korkeiden reunakivien takia. Myös kolaritilanteessa bussiliikenne ei pääse ohittamaan vaan joutuu odottamaan, kunnes kolari on saatu raivattua pois. Kaupungin tulee pohtia, myös millä muilla järjestelyillä kaikkien liikennemuotojen sujuvuutta pystyttäisiin parantamaan.

Member Political group
Abdulla, Zahra No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laine, Anna No council group
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nordström, Laura No council group
Paavolainen, Sara Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saares, Pauliina No council group
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sevander, Tomi No council group
Silvo, Satu No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Aro, Katju No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamminen, Lilja No council group
Urho, Ulla-Marja No council group
Close
Member Political group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 16 0 6 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 14 0 2 0
Vihreä valtuustoryhmä 10 0 3 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 2 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 1 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 3 0 2 2
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 5 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 2 0 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Juhani Strandén ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Kaupintie 11 kohdalla oleville bussipysäkeille tehdään laajennukset/levennykset, jotka mahdollistaisivat pysäkin sivulle ajamisen ja, että pysäkkejä siirrettäisiin samalla tarvittaessa muutama metri.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaupintien pysäkit ovat osa hyväksyttyä liikennesuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tien saneerauksen jälkeen liikennemäärät ja henkilövahingot ovat vähentyneet. Hidastinpysäkkejä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille.

Helsingin seudun liikenne -kuntyhtymän (HSL) mukaan Kaupintien hidastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäkkisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginvaltuusto 12.02.2020 § 48

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 61

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 654

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupintielle toteutetut hidastinpysäkit ovat osa kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.2.1997 hyväksymää liikennesuunnitelmaa, jonka tavoitteena oli ehkäistä Kaupintien läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Hidastinpysäkkien lisäksi suunnitelma sisälsi Kaupintien keskiosan korottamisen, nopeusrajoitusten alentamisen sekä kaksi kiertoliittymää.

Suunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kaupintien saneerauksen jälkeen sekä liikennemäärät ja henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet. Kaupintien liikennemäärä oli ennen suunnitelman toteuttamista lähes 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nykyisin (vuoden 2018 laskenta) 10 000 – 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuosina 1991-1995 Kaupintiellä Vihdintien ja Näyttelijäntien välisellä osuudella sattui yhteensä 18 henkilövahinko-onnettomuutta, joista seitsemän jalankulkijoille ja kuusi pyöräilijöille. Vuosina 2014-2018 vastaavat luvut olivat 8 henkilövahinko-onnettomuutta, joista neljä pyöräilijöille ja ei yhtään jalankulkijoille.

Hidastinpysäkkien tarkoitus on parantaa kaikkien kadunkäyttäjien turvallisuutta. Niitä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille, joilla tavoitellaan maltillisia ajonopeuksia ja turvallista ympäristöä. Ne myös vähentävät kadun houkuttelevuutta läpiajoon. Hidastinpysäkki pakottaa autot hidastamaan tai pysähtymään bussin ollessa pysäkillä eivätkä nopeudet ehdi kasvaa liikaa muullakaan katuosuudella. Hitaammat ajonopeudet parantavat tutkitusti liikenneturvallisuutta, koska jarrutusmatkat lyhenevät, autoilijan havainnointikyky paranee ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat lievempiä. Pysäkkilevennykset puolestaan mahdollistaisivat suuremmat ajonopeudet koko kadulla.

Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymän mukaan Kaupintien hidastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua, mutta henkilöautoille aiheutuu pieniä viivytyksiä. Bussiliikenteen ajoittainen hitaus Kaupintiellä johtuu muutakin liikennettä satunnaisesti hidastavista poikkeustilanteista eikä hidastinpysäkeistä. Näin ollen pysäkkilevennysten rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pelastusajoneuvoille ei ole mahdollista varata katuverkossa aina vapaana olevaa kaistaa. Kaupintiellä väistämistilana toimii tarvittaessa pyörätien ja ajoradan välinen kiveys.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäkkisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen@hel.fi
Close

This decision was published on 17.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi