Yhdistämiset, varhaiskasvatusyksikkö Borgströminmäki ja Satama määräaikainen yhdistäminen

HEL 2019-010713
More recent handlings
§ 79

Kahden olemassa olevan päiväkodin määräaikainen yhdistäminen varhaiskasvatusyksiköksi Borgströminmäki - Satama

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti yhdistää määräajaksi 3.10. - 31.12.2019 kaksi olemassa olevaa päiväkotia yhdeksi varhaiskasvatusyksiköksi Borgströminmäki - Satama.

Päätöksen perustelut

Muutos tehdään toiminnallisista syistä ja se on määräaikainen. Määräaikainen muutos on käsitelty kyseistä yksikköä johtavan päiväkodin johtajan kanssa sekä kummassakin päiväkodissa henkilöstön kanssa työpaikkakokouksissa. Päätös esitellään varhaiskasvatuksen henkilöstötoimikunnassa 4.11.2019.

This decision was published on 18.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 1, puhelin: 09 310 56407

ritva.lavinto@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja