Avustuksen hakeminen, valtionavustus, kieltenopetuksen kehittäminen, Opetushallitus

HEL 2019-011019
More recent handlings
§ 87

Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa hankkeelle Kivaa kielten tunneille

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa tarkoitettua valtionavustusta Opetushallitukselta 50 000 euroa ajalle 1.1.2020-31.8.2021.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallituksen käyttöön asettamasta määrärahasta haettavaksi kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 50 000 euroa hakuryhmälle C. Avustuksen tavoitteena on rahoittaa 4-6 pedagogisen opetus- tai tukimateriaalin hanketta, jotka soveltuvat vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetukseen.

Kivaa kielten tunneille -hankkeen tavoitteena on tuottaa oppimateriaalia vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetuksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä alkuopetuksessa eri kieliä opettavien opettajien kanssa.

Hankkeen tuloksena opettajat saavat opetuksen suunnittelun tueksi oppimateriaalia ja opettajan oppaan. Lisäksi työhön osallistuvien opettajien laaja-alainen osaaminen opetuksen suunnittelussa ja oppimateriaalin tuottamisessa kasvaa.

This decision was published on 07.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 31023444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Valtionavustus Kivaa kielten tunneille
2. Talousarvio Kivaa kielten tunneille

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.