Hankerahoitus, maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla, Kulttuuri ja vapaa-ajantoimiala

HEL 2019-011140
More recent handlings
§ 44

Hankerahoituksen hakeminen Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolta liikuntapalvelukokonisuudelle maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto ja työllisyysasioiden tiimiltä haetaan 120 000 euroa maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla. Hankerahoitusta haetaan vuodelle 2019.

Hankkeelle on avattu kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja kulujen seuraamiseksi. Seurantaa jatketaan vastaavasti vuonna 2020, mikäli kaupunginkanslian elinkeino-osaston päätös on myönteinen.

Varsinaisen avustushakemuksen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle laatii liikuntaan aktivointi, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa.

Päätöksen perustelut

Hankerahoitusta haetaan kaupunkistrategian kotoutumisen tavoitteiden toteuttamiseksi ja maahanmuuttotaustaisen väestön työmarkkina-aseman parantamiseen.

This decision was published on 07.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Marttila, projektikoordinaattori, puhelin: 09 310 22058

hanna.m.marttila@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja