Avustuksen hakeminen, valtionavustus, vieras-, saamen- ja romanikielisten esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus vuonna 2019, Opetushallitus

HEL 2019-011345
More recent handlings
§ 113

Valtionavustuksen hakeminen vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielistenoppilaiden opetuksen järjestämiseen vuonna 2019, Opetushallitus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti hakea
Opetushallitukselta valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä
lukiokoulutuksen järjestämiseen 2 871 476 euroa. Avustusta haetaan
suomenkielisen opetuksen järjestämiseen 2 828 798 euroa ja ruotsinkielisen opetuksen järjestämiseen 42 678 euroa. Hakemukset ja hakutiedotteet ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagoginen asiantuntija ********** ja suunnittelija ********** toimimaan asiointiroolissa edellä mainitun valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (OPH-205-2019) ylimääräistä valtionavustusta vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2019. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 86 % hyväksyttävistä laskennallisista kustannuksista. Opetustunnin laskennallinen kustannus on 25 euroa. Helsingin kaupungin järjestämä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän opetus sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppilaiden ja -opiskelijoiden muun opetuksen tukeminen ja oman äidinkielen opetus järjestetään osittain erillisellä valtionavustuksella.

This decision was published on 18.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi

Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 64636

riikka.merimaa-jovanovic@hel.fi

Marika Pasanen, suunnittelija, puhelin: 09 310 20428

marika.pasanen@hel.fi

Johanna Karlsson, suunnittelija, puhelin: 09 310 49496

johanna.karlsson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Valtionavustus 2019
2. Statsunderstöd_2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.