Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

HEL 2019-011351
More recent handlings
Case 2. / 744 §

Aamukouluasia: katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela sekä maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki vahvistaa kansallista edunvalvontaansa. Hallitusohjelmassa on useita hankkeita, joiden toimeenpanon osalta kaupungin on tehtävä aktiivista edunvalvontaa.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Asiantuntijoina osallistuvat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sekä yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Close

This decision was published on 16.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi