Vuokraus, toimitila, Rikhardinkatu 3, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelukokonaisuus

HEL 2019-011558
More recent handlings
§ 57

Tarvepäätös toimitilan vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön, Rikhardinkatu 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi päätöksen liitteenä olevan tarvekuvauksen, joka liittyy nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön tulevaan toimitilaan osoitteessa Rikhardinkatu 3. Tilat vuokrataan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttöön kaupunkiympäristön toimialalta kaupungin sisäisin
vuokrausperustein 1.11.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 18.12.2018, §233 irtisanoa Sörnäisissä sijaitsevan toimintakeskus Hapen tilojen vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019. Tilojen irtisanominen liittyi nuorisopalveluiden toiminnan uudelleenorganisointiin. Muutoksen tavoitteena on kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen, jolloin toimintoja siirretään lähemmäksi nuoria, tukemaan alueellista omaleimaisuutta ja aktiivista hyvinvoinnin edistämistä.

Rikhardinkatu 3:ssa sijaitsevat, 136 m² tilat ovat aiemmin olleet nuorisopalvelukokonaisuuden tapahtumayksikön käytössä. Tapahtumayksikön siirryttyä uusiin tiloihin Suvilahteen päätettiin luopua myös Rikhardinkatu 3:ssa sijaitsevista toimistotiloista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 18.12.2018, §232 irtisanoa kyseiset tilat päättymään vuoden 2019 loppuun mennessä. Nuorisopalveluissa ilmeni myöhemmin Hapen toimintojen sijoituksen yhteydessä tarve toimitiloille keskustan
tuntumassa mm. etsivää nuorisotyötä varten. Rikhardinkadun tilojen ollessa edelleen vuokrattavissa, todettiin järkeväksi jatkaa kyseisen tilan vuokraamista nuorisopalvelukokonaisuuden käyttöön.

Rikhardinkatu 3:n tilojen vuokrasopimus jatkuu entisellä vuokratasolla 1.11.2019 lähtien. Kaupunkiympäristön toimialan kanssa tehtävässä sopimuksen jatkossa ainoa muutos on lyhempi 1 kuukauden irtisanomisaika, eli tarvittaessa tilat on irtisanottavissa nopealla aikataululla. Tilojen vuokrakustannukset ovat tällä hetkellä 1771,81 euroa kuukaudessa (13,03 e/m²/kk) ja 21 261,72 euroa vuodessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa. Hankkeen pääomitettu vuokra on alle 100 000 euroa.

This decision was published on 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23188

tiina.horkko@hel.fi

Hannu Keski-Hakuni, tekniikan päällikkö, puhelin: 09 310 29872

hannu.keski-hakuni@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarvekuvaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.