Paikallinen sopimus, liikenneliikelaitoksen metroliikenteen valvomossa liikenteenohjaustehtävissä työskentelevien pitkät työvuorot

HEL 2019-011990
More recent handlings
§ 31

Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen metroliikenteen liikenteenohjausvalvomossa työskentelevien liikenteenohjaajien pitkistä työvuoroista

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen paikallisen sopimuksen koskien Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) liikennöintiyksikön metroliikenteen liikenteenohjausvalvomossa työskentelevien liikenteenohjaajien pitkiä työvuoroja 1.11.2019 alkaen toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen liikennöintiyksikön liikenteenohjausvalvomossa työskentelevien liikenteenohjaajien pitkistä 12 tunnin työvuoroista on sovittu paikallisesti. Edellytyksenä on ollut aluehallintoviraston myöntämä poikkeuslupa yötyöstä. Aluehallintovirasto on myöntänyt poikkeusluvan yötyön teettämistä varten 1.11.2019-31.12.2019. Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva työaikalaki mahdollistaa yötyön tekemisen metroliikenteen liikenteenohjausvalvomossa työskentelevien liikenteenohjaajien tehtävissä ja työaikajärjestelyissä ilman poikkeuslupaa.

Liitteenä 1 olevasta paikallisesta sopimuksesta on yksimielinen neuvottelutulos.

This decision was published on 18.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 36512

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 34747

matts.hagg@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen liikennöintiyksikön metroliikenteen valvomossa liikenteenohjaustehtävissä työskentelevien pitkistä työvuoroista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.