Hankinta, optiokauden käyttöönotto, siivouspalvelut, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2019-012255
More recent handlings
§ 23

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen siivouspalveluita koskevassa sopimuksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön siivouspalveluita koskevan Helsingin kaupungin puitesopimukseen liittyvän kahden (2) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 1.8.2019-31.7.2021. Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 173 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen 13.6.2019, 47 § ottaa käyttöön Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelysopimuksen kahden (2) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 1.8.2019 - 31.7.2021. Vs. Hankintajohtajan päätös 5/2017, 26.6.2017 Siivous- ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelystä on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 9.10.2019, 297 §) 11 luvun 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuunottamatta osakkeita.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 18.12.2015, 39 § taloushallintopalveluliikelaitoksen hankintojen, investointien ja vuokraamisen päätäntävaltuuksista siten, että toimitusjohtajalla on oikeus päättää hankinnoista (lukuunottamatta osakkeita) sekä palveluista koskevista sopimuksista ja erillishankinnoista arvonlisäverottomana enintään 500 000 euroon asti kerrallaan.

This decision was published on 12.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja