Käyttöomaisuuskirjanpidosta poistettava käyttöomaisuus, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-012290
More recent handlings
§ 60

Käyttöomaisuuskirjanpidosta poistettava käyttöomaisuus, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti poistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöomaisuuskirjanpidosta kalusteet ja laitteet, joilla ei enää ole kirjanpidollista arvoa, liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalvelu -liikelaitos on ohjeistanut toimialoja poistamaan käyttöomaisuuskirjanpidosta kalusteet ja laitteet, joiden kirjanpidollinen arvo on nolla jotteivät ne ole enää turhaan rasitteena käyttöomaisuuskirjanpidossa. Käyttöomaisuudesta, joka poistetaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, tulee ohjeiden mukaan kuitenkin pitää irtaimistorekisteriä, jos omaisuus edelleen on käytössä.

This decision was published on 27.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja