Terveyskeskuslääkäreiden palkkausta koskevan paikallisen virkaehtosopimuksen hoitoasiointi- ja käyntipalkkioiden korottaminen

HEL 2019-012568
More recent handlings
§ 33

Terveyskeskuslääkäreiden palkkausta koskevan paikallisen virkaehtosopimuksen käyntipalkkioiden korottaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemilla työskentelevien lääkäreiden palkkausta koskevan paikallisen sopimuksen mukaisia hoitoasiointi- ja käyntipalkkioita korotetaan 1.8.2019 alkaen päätöksen liitteessä 1 todetulla tavalla.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin paikallisessa virkaehtosopimuksessa sosiaali- ja terveysviraston terveysasemilla työskentelevien lääkärien palkkauksesta on sovittu, että kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) allekirjoituspöytäkirjan mukaisia palkantarkistuksia vastaavat kustannusvaikutukset toteutetaan paikallisessa sopimuksessa.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan terveyskeskusten lääkärien (LS liite 1) liitteen piiriin kuuluvien viranhaltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 2,1 %. Helsingin kaupungin paikallisen sopimuksen mukainen palkkarakenne poikkeaa valtakunnallisen sopimuksen mukaisesta palkkarakenteesta, mistä syystä valtakunnallisen sopimuksen mukaisen tehtäväkohtaisiin palkkoihin suunnatun yleiskorotuksen kustannusvaikutusta on tarkoituksenmukaista huomioida myös paikallisen sopimuksen mukaisissa hoitoasiointi- ja käyntipalkkioissa.

Liitteessä todetut suoritepalkkioiden korotukset astuvat voimaan 1.8.2019 eteenpäin, vaikka kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) liitteen 1 mukainen yleiskorotus on tullut voimaan 1.4.2019. Myöhäisempi korotusajankohta on huomioitu korotusten suuruudessa.

This decision was published on 18.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri@hel.f

Annamari Rinne, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 09 310 24044

annamari.rinne@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Hoitoasiointi- ja käyntipalkkiotaulukko sekä lausuntopalkkiot 1.8.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.